İllüstrasyon tablo modelleri en ilgi çekici tablo modellerinden biridir. Kelime olarak genelde yabancılık çektiğimiz illüstrasyon aslında resimleme anlamı taşımaktadır. Resimlemeden kasıt herhangi bir konuda o konuyu anlatmak için resim tekniğini kullanmaktır. Başlangıçta bu bir sanat değil iletişim aracı olarak da kullanılmıştır. Bilinçli ilk örneklerine Nazi’ler zamanında rastlanan bu teknik aslında ilk çağlardan beri kullanılmaktadır. Mesaj verme eğilimi olan bu resimler belli bir muhtevayı içermektedir. Genelde ortak bir mevzuda şifreli bir dil olarak kullanılmış olan resimleme tekniği sonradan sanat eserleri ortaya koymak için de kullanılmaya başlanmıştır. Yani illüstrasyon tekniği zamanla sanata dönüştürülmüştür.

Bazen resim galerilerinde bazı tablolara takılır kalırız. Resmin teması bizi kendine çeker ve ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışırız. Orada verilen mesaj görende heyecan yaratır. İşte bu tarz resimler illüstrasyon sanatının etkisiyle oluşturulmuştur. Başlangıçta sanat yapma amacı yokken sonradan sanat eserlerinde de resimleme tekniğinin etkisi görülmüştür.

İllüstrasyon Tablolarla Sıra Dışı Tablolar

Bilindik ev tasarımlarından ve dekorasyon önerilerinden sıkılmış olabilirsiniz. Genelde ev dekorasyonu ve aksesuarlar birbiriyle tarz olarak bağlantılı seçiliyor. Dekorasyon ürünleri ise hazır olarak sunuluyor. Oysa siz farklı parçaları birleştirerek sıra dışı ya da bohem dekorasyon şıklığını ve farklılığını yaşayabilirsiniz. İşte böyle bir dekorasyona uyacak olan da farklı ve ilgi çekici aksesuarlardır. Özellikle tablolar bu konuda size yardımcı olacaktır.

Birbirinden farklı resim teknikleri ve tablo modelleri ile kendinize has bir tarz oluşturabilirsiniz. Özellikle illüstrasyon tablolar bu konuda en başta gelen örneklerdir. Çünkü onlar sıradan bir tablo görünümünde değildir. Genelde manzara temalı tablolar, hayvan figürlü tablolar, farklı mevsimleri tema olarak ele alan tablolar bize seçenek olarak sunuluyor. Ancak illüstrasyon tablo modelleri genel olarak bilindik tablolardan daha farklı bir görünüm içinde oluyor. Resimleme ya da örnekleme adı ile de anılan bu tablo tekniği genelde bir hikâye anlatıyor. Bu hikâye ise çoğunlukla soyut ve ilginç resimlerle karşımıza çıkıyor. Belli bir objeyi, nesneyi ya da canlıyı yansıtmaktan çok bir konu anlatımı söz konusu oluyor.

Genelde ilginç ve soyut resimler olarak karşımıza çıkıyor dedik. Ancak reklam sektöründe de kullanılan bu teknik aslında bilindik nesne figürleri için de kullanılabiliyor. Çünkü amaç bir konuyu resim yöntemiyle anlatmaktır. Bu bağlamda bir kitap, ağaç ya da ev resmi ile de illüstrasyon tekniğini yansıtabiliriz. Örnek verecek olursak tek başına bir ağaç çizersek bu ağaç genel bir resimdir. Ancak ağacın yapraklarının dökülmesi, yanında kitaplar bulunması onu illüstrasyona dönüştürebilir. Çünkü güzün gelmesi ya da ağaç dibinde kitap okumak gibi bir konuyu anlatıyor.  Bir kitap resmi çizdiğimizde de aynı şekilde sadece onu resmetmiş oluruz. Ama yanına kahve koyduğumuzda kitap ile kahve iyi gider anlamına gelebilir. Bir tema içerir. Belli bir konu ya da hikâye anlatmış olur. İşte illüstrasyondan kastedilen de konu içermesidir. Bu teknik bu nedenle reklam sektöründe de kullanılıyor. Belli bir konu resim üzerinden anlatılıyor.

İllüstrasyon tekniği ile oluşturulan tablolar genelde Kanvas kumaş üzerine baskı yapılarak elde ediliyor. Bunun için kullanılan Kanvas kumaşın gerçek ve kaliteli olması gerekir.